ÜMUMİ CHECK-UP

 • Qanın ümumi analizi
 • Qanın laxtalanma müddəti
 • Qanda şəkər
 • Lipidlər, xolesterin, triqliseridlər
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Nəcisin ümumi analizi
 • Yaxmanın mikroskopiyası
 • Xlamidiya, mikoplazma, ureaplazma, yaxmada qardnerella
 • HBsAg, HCV, Treponema pallidum İgG+İgM, HİV
 • Billirubin (fraksiyaları), zülal (fraksiyaları), ALT, AST, QQT, qələvi fosfataza
 • Qan qrupu və RH
 • Revmo sınaqlar
 • Kreatinin, qalıq azot
 • EKQ
 • EEQ
 • USM (ümumi) kişi / qadın
 • EXO
 • Döş qəfəsinin rengenoqramması
 • Mədə-bağırsağın rengenoqramması
 • Həkim məsləhəti

Ginekoloji CHECK-UP

 • Yaxmanın mikroskopiyası
 • Qardnarella vaginalis
 • Xlamidiya, mikoplazma, ureaplazma
 • USM – kiçik çanaq üzvləri (uşaqlıq, uşaqlıq artımları, yumurtalıqlar) / vaginal USM
 • Mammoqrafiya
 • Ginekoloqun məsləhəti

Uroloji CHECK-UP

 • Sidiyin ümumi analizi
 • Uretradan yaxmanın mikroskopiyası
 • Yaxmada xlamidiya, mikoplazma, ureaplazma, qardnerella
 • Kreatinin, qalıq azot
 • USM (böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəzi)
 • Həkim məsləhəti

Kardioloji CHECK-UP

 • Sakit halda EKQ
 • Stress EKQ
 • EXO KQ
 • Sutka ərzində EKQ
 • Qan təzyiqinin ölçülməsi
 • Xolesterin, lipoproteidlər (fraksiyaları), triqliseridlər
 • Qanın ümumi analizi
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Konsultasiya